دسته: مجله

نحوه نگارش مقاله

آموزش مقاله نویسی – قسمت هفتم

نحوه نگارش مقاله در این مقاله، نکات بسیار مهمی در رابطه با نحوه نگارش مقاله بیان خواهد شد. امیدواریم که نکات ارائه شده، مورد توجه تان قرار گیرد. در نگارش یک مقاله حتما به نکات…
مرجع نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت ششم

آموزش مقاله نویسی – مراجع در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد مرجع دهی صحبت کنیم. در قسمت های قبلی در مورد قسمت های مختلف یک مقاله بحث کردیم.  مراجع…
نتیجه گیری

آموزش مقاله نویسی – قسمت پنجم

آموزش مقاله – آموزش نوشتن قسمت نتایج دز این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد قسمت نتیجه گیری صحبت کنیم. آخرین بخش متن مقاله معمولا به ارائه نتایج و بحث روی…
آموزش مقاله نویسی - قسمت چهارم

آموزش مقاله نویسی – قسمت چهارم

نکات مهم در نوشتن مقاله در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، نکات مهمی در مورد نوشتن مقاله آورده می شود. با رعایت این نکات می توانید مقاله را به فرمت استاندارد تغییر دهید.  در…