برچسب: آموزش مقاله نویسی برای مبتدیان

مرجع نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت ششم

آموزش مقاله نویسی – مراجع در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد مرجع دهی صحبت کنیم. در قسمت های قبلی در مورد قسمت های مختلف یک مقاله بحث کردیم.  مراجع…
کمک در آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت سوم

نکاتی در مورد نوشتن چکیده و کلمات کلیدی در دو قسمت قبلی، مفاهیم کلی آموزش مقاله نویسی آورده شد. نویسنده مسئول توضیح داده شد و نحوه نوشتن عنوان و مواردی دیگر بیان شد. در ادامه…
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت دوم

در بخش آموزش مقاله نویسی – قسمت اول، مقدماتی در مورد آموزش مقاله نویسی ارائه شد. در ادامه قصد داریم تا بخش های مختلف یک مقاله را شرح دهیم. بخش های مختلف یک مقاله عبارتند: Title…
آموزش مقاله نویسی - قسمت اول

آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت اول در این نوشته و نوشته های بعدی، آموزش مقاله نویسی از صفر تا 100 به شما آموزش داده می شود. لطفا با ما همراه باشید. این مطالب شامل بخش…