برچسب: آموزش مقاله نویسی

نحوه نگارش مقاله

آموزش مقاله نویسی – قسمت هفتم

نحوه نگارش مقاله در این مقاله، نکات بسیار مهمی در رابطه با نحوه نگارش مقاله بیان خواهد شد. امیدواریم که نکات ارائه شده، مورد توجه تان قرار گیرد. در نگارش یک مقاله حتما به نکات…
مرجع نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت ششم

آموزش مقاله نویسی – مراجع در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد مرجع دهی صحبت کنیم. در قسمت های قبلی در مورد قسمت های مختلف یک مقاله بحث کردیم.  مراجع…
آموزش مقاله نویسی - قسمت چهارم

آموزش مقاله نویسی – قسمت چهارم

نکات مهم در نوشتن مقاله در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، نکات مهمی در مورد نوشتن مقاله آورده می شود. با رعایت این نکات می توانید مقاله را به فرمت استاندارد تغییر دهید.  در…
کمک در آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت سوم

نکاتی در مورد نوشتن چکیده و کلمات کلیدی در دو قسمت قبلی، مفاهیم کلی آموزش مقاله نویسی آورده شد. نویسنده مسئول توضیح داده شد و نحوه نوشتن عنوان و مواردی دیگر بیان شد. در ادامه…