برچسب: تفاوت چکیده و نتیجه گیری

نتیجه گیری

آموزش مقاله نویسی – قسمت پنجم

آموزش مقاله – آموزش نوشتن قسمت نتایج دز این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد قسمت نتیجه گیری صحبت کنیم. آخرین بخش متن مقاله معمولا به ارائه نتایج و بحث روی…