برچسب: منابع مقاله نویسی

مرجع نویسی

آموزش مقاله نویسی – قسمت ششم

آموزش مقاله نویسی – مراجع در این قسمت از آموزش مقاله نویسی، قصد داریم تا در مورد مرجع دهی صحبت کنیم. در قسمت های قبلی در مورد قسمت های مختلف یک مقاله بحث کردیم.  مراجع…